Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Merabello (Περάμπελο;)

 Ανεμόμυλοι στο χωριό Κουρούνες


Τεχνολογία των προγόνων που δεν ενδιαφέρει πια κανέναν.

Ένας αντίστοιχος παλιός μύλος στη Γερμανία
 που βρίσκεται στο μουσείο τεχνολογίας του Βερολίνου 
και λειτουργεί σαν καινούριος. 

Η Μονή "Ξερά ξύλα" που τώρα είναι στάνη.

 Το Μεραμπέλο είναι ο τόπος της πέτρας.

 Οι κατακτητές άλλαξαν πολλές φορές,
η φτώχεια πάντα ήταν ίδια.


 Αν ήταν από τσιμέντο θα έστεκαν ακόμη;
Σίγουρα δεν θα ήταν τόσο όμορφα. Το μικρό χωριό Περονίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: