Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

Ιστορία γραμμένη στην πέτρα.

 Ζουρίδι Ρούστικα


 Μούντρος 'PER TOT DISCRIMINA RERUM'
Μέσω πολλών κινδύνων (...φτάσαμε στο Λάτιο. Από τον Αινεία του Βεργίλιου).
Έτος MDCXI =1611.
 Όταν ο Ενετός γίνεται μουσουλμάνος φτιάχνει την πόρτα του κάπως έτσι...
 ...μόνο που τώρα τα γιαταγάνια και τα τσεκούρια δείχνουν ποιος είναι ανώτερος και όχι η ποίηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: